Κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή

Κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή

Αν έχετε γεννήσει με καισαρική τομή (ΚΤ) στο παρελθόν μπορεί να θέλετε να προσπαθήσετε για κολπικό τοκετό στην επόμενη εγκυμοσύνη, αντί για προγραμματισμένη ΚΤ. Η επιλογή του τρόπου που θα γεννήσετε πρέπει να βασίζεται στο δικό σας μοναδικό ιστορικό και στις ιδιαιτερότητες της εγκυμοσύνης σας.

Read more