Τεστ Παπανικολάου

Τεστ Παπανικολάου

Στην ιατρική δεν είναι σημαντικό μόνο να μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια. Θεωρούμε μεγαλύτερη επιτυχία όταν την προλαμβανουμε σε αρχικά στάδια.

Read more

Ιός HPV

Ιός HPV

Ο ιός HPV (Human Papilloma Virus – Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων) ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια πολύ διαδεδομένων ιών.

Read more

Κολποσκόπηση

Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση κατά την οποία εξετάζεται ο τράχηλος, το αιδοίο και ο κόλπος για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν βλάβες που δε φαίνονταν με γυμνό μάτι κατά την απλή εξέταση.

Read more

HPV τεστ

HPV τεστ

Η αναζήτηση των διαφόρων τύπων του ιού HPV με μοριακές τεχνικές (HPV τεστ, τυποποίηση με PCR) είναι δυνατό να γίνει μόνο σε δείγμα από κυτταρολογία υγρής φάσεως (Thin Prep).

Read more

Εμβόλιο HPV

Εμβόλιο HPV

Ο σκοπός του εμβολιασμού έναντι σε κάποιους τύπους του ιού HPV είναι η προστασία απέναντι στην ανάπτυξη ανώμαλων κυττάρων στον τράχηλο της μήτρας και κατ’ επέκταση στην εκδήλωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Read more